draagvlak en beleving duurzaamheidsthema's

projectleiding en communicatieadvies - Ton Swagten

Uw volgende stap in een duurzame samenleving
We leven in een dynamische tijd. Onze huidige maatschappij kent vele veranderingen en onzekerheden. Duurzaam denken en doen komt in deze transitie meer en meer in beeld. Burgers en ondernemers pakken de uitdagingen lokaal en regionaal op. De rol van overheden verschuift. Zoals het scheppen van voorwaarden om mensen te stimuleren zelf actief te ondernemen. Bedrijven en organisaties hebben in toenemende mate aandacht voor maatschappelijk betrokken en verantwoord ondernemen.

Mijn professionele drijfveer is het initiëren van draagvlak en stimuleren van beleving bij duurzaamheidsthema’s (waaronder natuurbeleving). Ik kan u prima van dienst zijn bij het organiseren en faciliteren van activiteiten en (participatie)processen bij duurzaamheidsthema’s (energie, ‘afval’/grondstoffen, natuurontwikkeling/-beheer, water, natuur- en milieueducatie, ...). Met een scherpe blik voor heldere doelen, individuele wensen en uiteenlopende belangen en hoge verwachtingen, draag ik graag bij aan uw volgende stap op weg naar een duurzame samenleving.
Contact?
Kennismaken of vrijblijvend een oriëntatie op uw vraag? Neem gerust contact op.